Brand mellan Ytterhogdal och Överhogdal upptäcktes från luften.