Lisa Magnusson: Den duktiga medelklassen koketterar med sin ångest - men hjälper det?