Resorna har framförallt minskat under det andra halvåret 2018.