Redan 2015 slog Migrationsverket fast att Hamzeh Dalis styrkt sin identitet. Ändå kräver myndigheten en passhandling på bordet.