Enligt SMHI kommer det bli kraftiga vindar, mycket snö, slask och höga vattenstånd men det handlar bara om den lägre gradens klass 1-varningar.