En allvarlig trafikolycka ska ha inträffat på E45 i höjd med Bjälverud, i Sunne kommun.