Under året sågs 255 fågelarter i Östergötland, enligt fågelstatistik från Östergötlands ornitologiska förening. Det dök inte upp några nya arter för landskapet, men flera sällsynta gäster gladde fågelskådarna.