Tillslag på flera håll i landet • Misstanke om allvarliga brott mot staten.