Skedde i bostadsområde – förundersökning om försök till mord har inletts.