Floridas röster i mellanårsvalet kommer av allt att döma att räknas om. Guvernörsvalet och senatsvalet – två av landets mest uppmärksammade – hör till de som kan vara för jämna för att kunna utse någon segrare.