Alla med fjärrvärme i Täby är utan varmvatten just nu. Prognosen är att varmvattnet kommer tillbaka först sent ikväll.