Västernorrland får 5,2 miljoner när Kulturrådet fördelar ett bidrag för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet med bidraget är att öka utbudet och tillgängligheten i biblioteksverksamheten.