Ska snabbt kunna driva igenom drastiska åtgärder • ”Ett extraordinärt läge.”