Många kommunala verksamheter påverkas av avspärrningarna kring Garnisonen. Förskolor, skolor och vårdboenden finns på området och evakuering förbereds, enligt uppgifter på kommunens hemsida.