Lärare hittad halshuggen • Hade nyligen visat Muhammedkarikatyrer för en grupp elever.