För första gången på tre årtionden har infektionssjukdomen polio upptäckts i östafrikanska Burundi, meddelar Världshälsoorganisationen (WHO).Hela Afrika förklarades fritt från polio i augusti 2020 då inga nya fall hade konstaterats på kontinenten på fyra år. Sedan dess har fall upptäckts i Malawi, Moçambique – och nu Burundi.