50-tal fast i kollapsade byggnader och över 700 har skadats • Kraftigaste skalvet på 25 år.