För att förbättra sitt arbetssätt under coronasituationen utreder nu Region Dalarna sin hantering av pandemin. Regionen har tagit extern hjälp från Region Sörmland.