Minst fyra villor i Luleåområdet har utsatts för inbrott.