En trafikolycka mellan flera bilar har inträffat på E22:an i höjd med Hjärup. Vägen är avstängd i södergående riktning.