En trafikolycka mellan flera bilar inträffade vid lunchtid på E22:an i höjd med Hjärup. Vägen var i cirka en och en halv timme avstängd i södergående riktning.