Målet att vaccinera alla över 18 år innan midsommar kommer att spricka och medelåldern sjunker bland de allra sjukaste – det var några av budskapen under VG-regionens presskonferens på onsdagen.– Om det är den muterade stammen som ger en allvarligare sjukdom är för tidigt att säga, men det finns tecken som talar för det säger sjukhusdirektör Ann Söderström.