Ett tiotal villatomter planeras vid Mäster Skölds väg i Moheda.