Den första juli träder med största sannolikhet en ny lag i kraft som gör att skyddsbehövande från Ukraina kommer kunna anvisas till kommuner – det samtidigt som Migrationsverket ändrat sina fördelningstal. Norrköpings kommun ger idag drygt 30 ukrainska flyktingar mat och logi. Enligt det nya fördelningstalet ska den siffran bli 334.