Allt fler personer söker samtalsstöd i Svenska kyrkan nu under coronapandemin. I Jönköping har kyrkan sett att fler äldre och även barnfamiljer mår sämre och behöver hjälp.