Antalet fall av så kallade RS-virusinfektioner ökar just nu, enligt siffror från Folkhälsomyndigheten. Infektionen är ofarlig för de flesta, men spädbarn som drabbas kan få svårt att andas och behöva vård på sjukhus.