Nu ska fler av de tidigare butiks- och verksamhetslokalerna i centrala Hallstahammar göras om till bostäder. Totalt handlar det om 20 nya lägenheter – nu börjar bygget av de första sju.