Fler köper antidepressiva läkemedel under pandemin jämfört med samma period under 2019. Försäljningen ökade i alla åldersgrupper, men den grupp som sticker ut är vuxna i åldern 40 till 49 år, där ökningen nästan är åtta procent.