Den positiva domen i förvaltningsrätten gör att Västerås kommun nu ser möjligheter att använda metoden på fler platser än Bäckby torg.