Distansarbetet har blivit sämre på fler punkter mellan 2021 och 2022, enligt en studie från Mälardalens Universitet. Det handlar bland annat om tillfredsställelsen med arbetet och att den virtuella sjuknärvaron ökade.