Antalet grova brottsmisstankar ökade med 15 procent under 2020, vilket kan jämföras med genomsnittet på fem procent för samtliga brott. Ökningen har inneburit en ökad arbetsbelastning inom myndigheten på flera håll i landet. Det framgår i Åklagarmyndighetens redovisning till regeringen.