Ytterligare 800 personer tvingas lämna sina hem på kanarieön.