Försäljningen av elbilar ökar i Gävleborgs län. Det ställer krav på allmännyttiga bostadsbolag att se till att det finns laddstolpar.