Ukrainare med tuberkulos eller hiv kan tvingas ge upp livsviktig medicinering i skuggan av kriget. Situationen kan utlösa en ny hälsokris om det leder till att fler smittas. Nu höjer chefen för den jättelika Globala fonden ett varnande finger.