På onsdagen kom regionens nya siffror gällande antalet inneliggande patienter med positiv covid-19, i Västra Götaland. De nya siffrorna visar att det har ökat från 227 till 245 patienter – jämfört med i måndags.