Antalet covid-19 fall som vårdas på skånska sjukhus har de senaste dagarna ökat något för varje dag.Även antalet personer som vårdas på intensiven ökar.Ansvariga inom Region Skåne anser dock fortfarande att läget är stabilt.