De allra flesta deklarerar digitalt. Men för alla som personligen vill lämna in sin självdeklaration på papper öppnar Skatteverket nu flera tillfälliga brevlådor över hela landet.