Antalet personer som söker vård för ätstörningar i Sverige ökar.