Frätande propplösare används för att rensa avlopp från fett, hår och matrester. Men nu ökar antalet fall där barn fått i sig medlet av misstag och behövt uppsöka sjukvården. – Majoriteten uppmanas att söka vård vid sjukhus eftersom förtäring av medlet kan ge allvarliga skador på slemhinnor och göra det svårt att andas, säger Lovisa Östberg vid Giftinformationscentralen.