Antalet avgångar med pendeltåget mellan Södertälje och Gnesta utökas med sex turer i varje riktning under helger från och med december.