Många använder sig av privata nätläkarbolags appar – något som är kostsamt för regionerna. Men förra året lanserade Region Västerbotten en egen digital lösning ”Hälsodigitalen”. Och nu verkar det som att man lyckats vända trenden. – Som det ser ut kommer vi att spara ett par miljoner för Regionens kostnader till nätläkarbolagen, säger Anders Wink, projektledare.