I dag får alla som sökt till universitet och högskola i höst besked om de är antagna eller inte. Örebro universitet har fler antagna än föregående hösttermin. Populärast av utbildningarna är kriminologi.