”Utan beslutet hade Sverige kanske tagit en annan väg.”