Idag hissas flaggan på flera håll i landet. Detta för att det gått 100 år sedan den allmänna rösträtten infördes. Riksdagen har beslutat om den tillfälliga flaggdagen.