Som ett led i att hålla sig fria från torv har Sandviken nu inlett ett samarbete med grannen i öster.