Linköpings kommun meddelar att bildningsnämnden på måndag kommer att fatta beslut om att de kommunala gymnasieskolorna delvis går över till fjärr- och distansundervisning för att minska trängseln i lokalerna.