En fjällräddning pågår i Galtisbuouda i Arjeplogsfjällen. Det är en person på skoter som har skadat sig.