En fjällräddning pågår i Galtisbuouda i Arjeplogsfjällen. Det är en man på skoter som har skadat sig.