I helgen var Länsstyrelsens fisketillsynsmän ute i Norrbottens fjällkommuner. 42 personer som pimpelfiskade på olika sjöar kontrollerades – över hälften saknade fiskekort.