Fem år efter konkursen står resterna efter den havererade vågkraftssatsningen kvar. Fiskaren Simon Brorsson vill att myndigheterna rensar upp på havsbotten utanför Kungshamn. – Det står där till ingen nytta, säger han.